Deutsch-Polnischer Kindergarten in München 
 

Przyjęcie 

Pierwsza rozmowa w sprawie przyjęcia dziecka do naszego przedszkola odbywa się zwykle przez telefon. Wtedy wyznaczony zostaje termin pierwszej wizyty rodziców w przedszkolu, podczas której my poznajemy przyszłego wychowanka, a dziecko i rodzice mają okazję obejrzeć naszą placówkę. Jeżeli rodzice zdecydowani są dołączyć do naszego grona, wpisywani są najpierw na listę oczekujących. O otrzymaniu miejsca w przedszkolu powiadamiamy telefonicznie lub listownie. 

Przyjęcia nowych dzieci odbywają się z reguły we wrześniu. W wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy zwalnia się miejsce w związku z przeprowadzką, przyjęcie możliwe jest również w ciągu roku szkolnego. Rodzeństwo dzieci uczęszczających już do naszej grupy przyjmowane jest w pierwszej kolejności.


Przygotowanie do pobytu w przedszkolu 

Rozpoczęcie nauki w przedszkolu jest ważnym wydarzeniem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dziecko musi nauczyć się odgraniczać dwie różne sfery życia. Obok miejsca we własnej rodzinie zdobywa ono nową pozycję w grupie rówieśników, dzięki której czuje się ono bardziej dorosłe. Jednocześnie dziecko nabywa wiele nowych umiejętności. 

Rodzice również przeżywają pierwsze rozstanie ze swoją pociechą, które czasem (zwłaszcza dla rodziców) bywa dość bolesne. 

Wychowawczynie zatrudnione w naszym przedszkolu umożliwiają rodzicom dokładny wgląd w rozkład zajęć i pracę pedagogiczną przedszkola, co tworzy podstawy obopólnego zaufania. Celem wzajemnej współpracy jest stworzenie u dziecka poczucia, iż zarówno rodzice, jak i wychowawczynie, robią wszystko z myślą o nim i dla jego dobra.


Faza przyzwyczajania

Jesteśmy przekonani, iż okres przyzwyczajania dziecka do samodzielnego pobytu w przedszkolu powinien przebiegać stopniowo. Oznacza to, że dziecko najpierw spędza czas w przedszkolu w obecności rodzica. Następnie po raz pierwszy zostaje w przedszkolu samo na ok. 20 - 30 minut. Rodzic pozostaje jednak w pobliżu przedszkola, w kontakcie telefonicznym. Przedłużanie samodzielnego pobytu dziecka w przedszkolu jest dopasowywane do jego indywidualnej sytuacji. Z reguły faza przyzwyczajania trwa około dwóch, trzech tygodni.