Kinderland Kubuś Puchatek e.V
Deutsch-Polnischer Kindergarten in München

Koncepcja pedagogiczna

Tutaj znajdą Państwo konzept pedagogiczny przedszkola


Rozklad dnia

Godziny


Aktywnności podczas dnia


Rodzaj zajęć

7:45 - 9:00

Przyprowadzanie dzieci, czas zabawy


9:00 - 9:30

Poranny krąg

Omawianie najróżniejszych tematów

9:30 - 10:00

Śniadanie


Dzieci przynoszą śniadanie przygotowane przez rodziców

10:00 - 12:15

Oferta pedagogiczna,

Spacery, czas spędzony na placu zabaw, wycieczki, zabawaPoniedziałek, 10:30 - 11:15

Ćwiczenia logopedyczne

Montessori


Wtorek, 10:30 - 11:30

Muzyka z pedagogiem muzycznym


Wtorek, 11:30 - 12:30

Zajęcia przygotowujące do szkoły


Środa, 11:00 - 12:00

Kurs j. niemieckiego (Maluchy/Początkujący)


Czwartek, 10:30 - 11:30

Kurs j. polskiego


Czwartek, 11:30 - 12:30

Kurs j. niemieckiego (Starszaki)


Piątek, 10:30 - 11:30

Przygotowanie do szkoły


Piątek, 11:30 - 12:30

Kurs j. niemieckiego (Starszaki)

12:30 - 13:15

Obiad
Mycie żebów, rąk i buzi

Obiad dostarczany przez firmę zewnętrzną

13:00 - 15:00


Poniedziałek, 13:00 - 15:00

Gimnastyka na sali gimnastycznej

Jiu-Jitsu

13:15 - 14:00

Przerwa popołudniowa

Odpoczynek przy spokojnej muzyce,
przeglądanie książeczek

14:00 - 14:15

Czas odbioru dzieci, które pozostają pod opieką na pół dnia

Czas na krótką rozmowę z rodzicem

14:00 - 15:30

Czas zabawy dla dzieci  i realizację popołudniowej oferty zajęć


15:30 - 16:00

Podwieczorek

Dzieci zjadają przyniesiony podwieczorek z domu

16:00 - 17:00

Zabawy, czas odbioru dzieci, które pozostają pod opieką cały dzień

Czas na krótką rozmowę z rodzicem


Dwujęzyczność

Obecnie w naszym przedszkolu mamy trzy "grupy językowe": dzieci z rodzin niemieckich, dzieci z rodzin polsko-niemieckich i dzieci z rodzin czysto polskich. Dzieci niemieckojęzyczne mają możliwość poznania i życia z innym językiem i kulturą poprzez zabawę.   

Dla dzieci, które dorastały z obydwoma językami do czasu wejścia do naszego przedszkola, oznacza to kontynuację ich poprzedniej sytuacji. Daje im to możliwość poszerzenia swojego rozumienia i aktywnego posługiwania się słownictwem w obu językach.

Dzieci polskich rodziców uczą się z nami języka niemieckiego krok po kroku, nie tracąc przy tym swojego języka ojczystego, a po pewnym czasie mogą swobodnie porozumiewać się również w tym języku.   

Szczególnym zadaniem wychowawców jest przekazanie dzieciom, jak ważne jest i jak dobrą zabawą może być równie dobre opanowanie dwóch lub więcej języków.

Język jest nauczany zgodnie z metodą Ronjata (1913) "une personne - une langue".   

Dbamy o to, aby oba języki nie były mieszane. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i dzieci.

Dla nas nauczanie języka to nie tylko nauka innego języka, ale także zajmowanie się kulturą i historią obu krajów. Dlatego tematy, które dotyczą konkretnie Niemiec i Polski, są integralną częścią naszej pracy.
Należą do nich:

  •     Piosenki i zabawy podczas porannych zajęć,
  •     Opowieści i legendy,
  •     Zbytki,
  •     Sławni ludzie
  •     Nawyki i zwyczaje
  •     Historie, które łączą oba kraje w pozytywny sposób


Prace projektowe

Realizacja ważnych celów edukacyjnych, jest naszym zdaniem  najlepiej realizowana za pomocą projektów. Tutaj dzieci mogą śledzić sprawę od jej powstania do zakończenia, doświadczać świata w jego kontekście i stać się niezależne i kreatywne.  

Kilka miesięcy, a nawet cały rok ma zatem nadrzędny temat. Tegoroczne motto brzmi: "Podróż dookoła świata".


Sport

Aby zaoferować dzieciom ćwiczenia wykraczające poza zabawę, raz w tygodniu korzystamy z pobliskiej hali sportowej.


Edukacja muzyczna

Bardzo ważnym aspektem, oprócz edukacji językowej, jest edukacja muzyczna i rytmiczna dzieci. Raz w tygodniu odbywają się lekcje muzyki i rytmiki, podczas których dzieci mogą poruszać się i śpiewać przy muzyce i z towarzyszeniem fortepianu, a także nauczyć się w zabawny sposób obchodzić się z różnymi przedmiotami muzycznymi i rytmicznymi.   

Zajęcia naukowe, programowanie, robotyka, technika, matematyka

Matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze oraz technika odgrywają kluczową rolę w edukacji szkolnej. W dzisiejszych czasach są również nieodzowne, by móc brać udział w życiu społecznym. Wspieramy dzieci w rozwijaniu zainteresowania tymi dziedzinami poprzez regularne zajęcia:

  • Informatyczne: poznawanie podstaw programowania z zastosowaniem nowoczesnych metod i materiałów (roboty edukacyjne, tablety, aplikacje edukacyjne)
  • Eksperymenty naukowe
  • Zabawy matematyczne
  • Zajęcia plastyczne z elementami techniki

Za prowadzenie zajęć dziedzinach matematyczno-przyrodniczych odpowiedzialna jest wykwalifikowana w tym zakresie kadra. Wspiera nas również stowarzyszenie Little Lab – Wissenschaft für Kinder.


Festyny i wycieczki

W Dniu św. Marcina zapraszamy wszystkich rodziców na obchody Dnia św. Marcina, którego projekt opracowywany jest co roku wspólnie z dziećmi i rodzicami.

W dzień św. Mikołaja wszyscy rodzice są zaproszeni. Sam św. Mikołaj przychodzi i przynosi prezenty dla dzieci. Dzieci wykonują mały program artystyczny, a na koniec dnia jest miłe spotkanie z jedzeniem i piciem.

Nasz karnawał zawsze ma konkretny temat. Dzieci i wychowawcy przebierają się i odbywa się zabawny karnawałowy poranek z pączkami, muzyką i grami.

Pod koniec roku przedszkolnego odbywa się nasz letni festyn rodzinny. Wykonywany jest spektakl, który jest związany z danym projektem rocznym. Jak w prawdziwym teatrze są kostiumy i dekoracje. Potem na dziedzińcu jest impreza grillowa.

Oczywiście, urodziny naszych dzieci obchodzone są również w przedszkolu: w kółku porannym gratuluje się wspólnie, a urodzinowe dziecko może wybrać "swoich" gości przy stole i otrzymuje prezent od przedszkolaka.

Organizujemy liczne wycieczki, m.in. do teatru, bibliotek, opery, muzeów i wernisaży, planetarium, zoo i ogrodu botanicznego. Wycieczki są regularnie organizowane w oparciu o aktualny temat projektu.

Przed wakacjami wszystkie dzieci, rodzice i wychowawcy wyjeżdżają razem na całodzienną wycieczkę.